privacyverklaring

Privacy- en Cookieverklaring Eva meubels en stoffering

Laatst bewerkt: 16-4 2019

1.1 Contactformulier

Met het contactformulier kun je vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van jouw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming. Deze informatie blijft bewaard tot 2 jaar na aanvraag of het laatste contactmoment.

1.2 Andere partijen

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt of gedeeld met andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet dat verplicht.

1.3 Reclame

Het kan zijn dat er informatie, reclame of andere uitingen verspreidt worden namens Eva meubels en stoffering. Dit kan gebeuren via de volgende kanalen:

Per post

Per e-mail

Via social media

Per telefoon

1.4 Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Eva meubels en stoffering geeft jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor de dienst of als dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie, zoals social media partners. Via social media buttons op onze website verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

1.5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er een dienst wijzigt, wordt de privacyverklaring aangepast. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

1.6 Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Eva meubels en stoffering van jou heeft, kun je altijd contact opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

Het laten corrigeren van fouten;

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

Intrekken van toestemming;

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat Eva meubels en stoffering zeker weet dat er geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Indien je vragen hebt over de gegevens of je gebruik wilt maken van een van de bovenstaande rechten kun je contact opnemen via info@evamolewijk.

1.7. Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.